Seminarium „Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce”

cze 23, 2018 | Aktualności

„Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce” to temat przewodni seminarium, które odbyło się 23 czerwca przy okazji Święta Województwa Lubuskiego. Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli ze świata biznesu, nauki oraz władz samorządu województwa lubuskiego. Jednym z uczestników dyskusji był Pan Sławomir Huczała, Współwłaściciel i Główny Konstruktor Spartaqs Sp. z o.o.
Celem spotkania była debata w kontekście powstającego Parku Technologii Kosmicznych. Pan Sławomir zabrał głos w dyskusji proponując rozwiązania, które pozwolą na rozwój, a także usprawnienie działań z zakresu technologii kosmicznych, nie tylko na terenie województwa lubuskiego, ale również w kontekście całego kraju. Przeniósł on obszar dyskusji w miejsce rozważań prawnych, podkreślając potrzebę wprowadzenia odgórnych regulacji, bez których nie ma szans na dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki.
Na co dzień działając w branży dronowej, Pan Sławomir odniósł się do prawa dronowego, którego wprowadzenie było bezpośrednią przyczyną prężnego rozwoju firm zajmujących się bezzałogowymi systemami latającymi. Należy mieć na uwadze, że tworzenie i rozwój nowych technologii wiąże się z olbrzymimi kosztami, które na co dzień ponoszą przedsiębiorcy. Brak odpowiednich przepisów powoduje brak zainteresowania ze strony inwestorów. Rozwój firm z zakresu technologii kosmicznych i pochodnych może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy kwestie prawne dotyczące tej dziedziny zostaną uformowane na szczeblu państwowym. Kontakt przedstawicieli firm z władzami samorządowymi jest niezbędny, by mogły one zrozumieć jak ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim firmom, które są zdolne tworzyć technologie promujące Polskę na arenie światowej.
Warto nadmienić, że firma Spartaqs we współpracy z firmami Near Space i SpaceForest realizuje obecnie projekt Aerostatic Rocket Launch, służący do wynoszenia nano-satelitów na niską orbitę okołoziemską z balonowej platformy startowej, umieszczonej w stratosferze. Projekt ten jest wielkim wyzwaniem technologicznym, inżynierskim i logistycznym.

Przedstawiciele województwa lubuskiego obecni na spotkaniu, wyrazili zainteresowanie i chęć współpracy w zakresie realizacji na swoim terenie projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych.

KONTAKT

Spartaqs Sp. z o.o.
Zygmunta Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

E-mail:
biuro@spartaqs.com

Zadzwoń biuro:
+48 533- 232-575

Dział handlowy:

+48 572- 818 - 644

AKTUALNOŚCI

FORMULARZ KONTAKTOWY