Seminář “Kosmické regiony v evropském hospodářství”

Čvn 23, 2018 | Aktuality

„Kosmické regiony v evropském hospodářství” bylo tématem semináře, který se konal 23. června u příleřitosti Svátku Lubelského vojvodství. Zástupci ze světa byznysu, vědy a místní samosprávy Lubelského vojvodství byli pozváni k účasti na akci. Jedním z účastníků diskuse byl pan Sławomír Huczała, spolumajitel a hlavní stavitel Spartaqs Sp. z o.o.
Cílem setkání bylo diskutovat v kontextu nově vznikajícího Parku vesmírných technologií. Pan Sławomir hovořil v diskusi a navrhl řešení, která umožní rozvoj a zlepšení činností v oblasti kosmických technologií, a to nejen v regionu Lubusz, ale také v kontextu celé země. Přesunul diskusní oblast na místo právních úvah a zdůraznil potřebu regulace shora dolů, bez nichž není šance na dynamický rozvoj tohoto odvětví ekonomiky.
Každý den, působící v průmyslu dronů, pan Sławomír odkazoval na zákon o dronech, jehož zavedení bylo přímou příčinou vzkvétajícího vývoje společností zabývajících se bezpilotními létajícími systémy. Je třeba mít na paměti, že vytváření a vývoj nových technologií přichází s obrovskými náklady, které podnikatelé denně nesou. Nedostatek odpovídajících pravidel vytváří nedostatek zájmu ze strany investorů. K rozvoji kosmických a odvozených technologických společností může dojít pouze tehdy, jsou-li právní otázky v této oblasti vytvářeny na státní úrovni. Kontakt mezi zástupci společností a místních orgánů je nezbytný, aby pochopili, jak je důležité zajistit bezpečnost polských společností, které jsou schopny vytvářet technologie, které podporují Polsko na světové scéně.
Stojí za zmínku, že Spartaqs, ve spolupráci s firmami Near Space a SpaceForest, v současné době provádí Projekt Aerostatic Rocket Launch, který se používá k tomu, aby nano-satelity byly vynášeny na nízkou oběžnou dráhu kolem Země z balónu, který se nachází ve stratosféře. Tento projekt je významnou technologickou, inženýrskou a logistickou výzvou.

Zástupci Lubuszského kraje přítomní na zasedání vyjádřili zájem a ochotu spolupracovat na realizaci projektů souvisejících s rozvojem kosmických technologií na svém území.

KONTAKT

Spartaqs Sp. z o.o.
Zygmunta Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

E-mail:
biuro@spartaqs.com

Zadzwoń:
+48 533- 232-575

FORMULARZ KONTAKTOWY