Ze względu na poufność danych, dotyczących specyfikacji dronoidów przeznaczonych do celów militarnych – wymagane jest logowanie użytkownika.