Spartaqs na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Aktualności

W dniu 02 października 2019 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. W uroczystości wzięli udział wykładowcy i studenci Uniwersytetu. Wśród honorowych gości znalazła się firma Spartaqs (wiodąca spółka w konsorcjum @Spartaqs Group), która zgodnie z zawartą umową, prowadzi wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy badania nad poprawą efektywności istniejących oraz tworzeniem nowych rozwiązań Spartaqs, w zakresie projektowania i produkcji bezzałogowych systemów autonomicznych, latających, pływających i jeżdżących.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Inż Tomasz Topoliński wskazał na technologie związane z dronami i systemami bezzałogowymi, które zaliczył do istotnych obszarów działalności Uniwersytetu w rozpoczynającym się  roku akademickim. Częścią wystąpienia Rektora był materiał filmowy o dokonaniach UTP, który nakręcono w dużej części przy pomocy dronów.

 

Uroczystą atmosferę immatrykulacji studentów I roku, wręczenia medali dla zasłużonych pracowników naukowych Uniwersytetu oraz najwybitniejszych studentów podkreślił wykład inauguracyjny Józefa Eliasza pt. „Konstrukcje  w muzyce” oraz występ chóru akdemickiego pod przewodnictwem Agnieszki Sowy.