Pierwszy w Polsce oprysk antyseptyczny za pomocą dronoida zrealizowany! Heracles V8ASD Spartaqs na rynku miasta Katowice.

Aktualności

We wtorek 30 czerwca 2020 roku firma Spartaqs przeprowadziła pierwszy, testowy oprysk antyseptyczny za pomocą dronoida Heracles V8ASD. Dezynfekcji poddano infrastrukturę w przestrzeni miejskiej Katowic, w porozumieniu z władzami miasta, we współudziale Pana Marcina Dziekańskiego, obserwatora z ramienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad konstrukcją dronoida Heracles V8ASD – rozwojowej wersji dronoida pożarniczego Fire Fighter, którego konstrukcja została zmodyfikowana w celu dostosowania do nowego zadania w czasie pandemii koronawirusa – oprysku antyseptycznego powierzchni i obiektów w mieście.

Po przeprowadzeniu serii testowych lotów dezynfekcyjnych w firmie oraz na terenie Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, nadszedł czas na sprawdzenie jak mogłaby przebiegać taka usługa w realnych warunkach.
Dronoid Heracles V8ASD z 10 litrami płynu antyseptycznego na pokładzie, pod okiem grupy operatorów i obserwatorów z firmy Spartaqs wykonał testową dezynfekcję ławek przy Sztucznej Rawie na Rynku w Katowicach. 

Pierwsza faza testów w mieście wymagała przeprowadzenia procedury w trybie manualnym, zarówno w celach bezpieczeństwa jak i na potrzeby badań, których celem było zebranie jak największej ilości danych i informacji na temat sterowania platformą, metod oprysku oraz precyzji w wykonywaniu dezynfekcji. Dane zebrane podczas lotu przez grupę ekspertów z firmy Spartaqs są obecnie analizowane.

Po zakończeniu badań powstanie docelowa konstrukcja dronoida Heracles, która będzie zdolna do przenoszenia 25 litrów płynu antyseptycznego na pokładzie, wyposażona w specjalistyczne czujniki, dzięki którym platforma będzie sama omijać przeszkody oraz osłony na śmigła, przystosowane do pracy w przestrzeni miejskiej. Finalna konstrukcja dronoida będzie wykonywać swoją misję zdalnie, w sposób zautomatyzowany. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu  z wczorajszych testów w Katowicach, a a także do śledzenia postępów w pracach nad dronoidem Heracles V8ASD.