Lider Bezpieczeństwa Państwa dla Spartaqs Sp. z o.o.

Aktualności

Podczas tegorocznej gali wręczenia nagród VI edycji konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – Innowacje na rzecz bezpieczeństwa i obronności” dronoid transportowy Hermes V8M produkcji Spartaqs został nagrodzony w kategorii „Innowacyjny Produkt”.

Statuetkę z rąk pre¬zesa Stowarzyszenia na Rzecz Służb Mundurowych, Jana Andrzeja Ligusa oraz gene¬rała Andrzeja Wiśniewskiego ode¬brał Pan Sławomir Huczała, Współwłaściciel i Główny Konstruktor spółki.
Już po raz drugi, dronoidy Spartaqs zostały zauważone i nagrodzone w konkursie tak wysokiej rangi, co jest dla firmy nie tylko wyróżnieniem, ale również stymulatorem do dalszego działania.