Drony do walki ze smogiem

Aktualności

„Drony do wykrywania źródeł niskiej emisji tzw. smogu muszą być konstrukcjami specjalnie do tego zadania zbudowanymi i certyfikowanymi, wyposażonymi w odpowiednie urządzenia pomiarowe, aby uzyskane wyniki stały się niepodważalnymi dowodami w sądzie” mówi Sławomir Huczała, główny konstruktor Grupy Spartaqs i jej współwłaściciel, w wywiadzie przeprowadzonym 17 grudnia 2018 r. przez Sławomira Kosielińskiego, prezesa zarządu Fundacji Instytut Mikromakro.

Więcej na temat wykorzystania dronów do walki ze smogiem, a także metod zbierania informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza w ARTYKULE.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.