Dnia 22 lutego 2021 roku zawarliśmy ramową umowę o współpracy z Spartaqs…