Portal Polityka Zdrowotna o transporcie medycznym z wykorzystaniem drona firmy Spartaqs

Media o nas

„Bezzałogowy transport próbek wirusa nad Warszawą” – tak zatytułowano artykuł opisujący udany lot transportowy dronoida Hermes V8MT produkcji Spartaqs Sp. z o.o. na portalu Polityka Zdrowotna.

29 kwietnia tego roku, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, silnych, bocznych porywów wiatru oraz deszczu, platforma Hermes wzniosła się nad stolicę Polski, startując z helipada zlokalizowanego przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ul. Wołoskiej, następnie bezpiecznie pokonała trasę przenosząc na swoim pokładzie próbki do badań na obecność SARS-CoV-2 do Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ulicy Banacha, gdzie z sukcesem zakończono misję. Przetransportowany ładunek został przekazany na ręce Dyrekcji szpitala UCK WUM.

Więcej w artykule na portalu Polityka Zdrowotna.