Firma Spartaqs uczestniczy w programie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 

Celem projektu jest opracowanie systemu do prowadzenia obserwacji w celu analizy zdarzeń i zagrożeń w przestrzeni publicznej oraz w zastosowaniach przemysłowych.

Efektem realizacji projektu będzie zautomatyzowana, dronoidowa platforma obserwacyjna o hybrydowym systemie zasilania.

Całkowita wartość projektu

6 050 834,64 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

3 924 283,48 zł